Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü
Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 22/05/2018

Danışma / Sosyal Servis/Kat Sekreterliği

Teknik Servis Birimi

Hasta / Çalışan Hakları Birimleri

Bilgi İşlem

Fatura

Kalite Birimi

Mutemetlik

Gelir / Gider Tahakkuk / Vezne

Taşınır Kayıt Kontrol

Satın Alma

Siciln