İdari Birimler
22 Mayıs 2018

Danışma / Sosyal Servis/Kat Sekreterliği

Teknik Servis Birimi

Hasta / Çalışan Hakları Birimleri

Bilgi İşlem

Fatura

Kalite Birimi

Mutemetlik

Gelir / Gider Tahakkuk / Vezne

Taşınır Kayıt Kontrol

Satın Alma

Siciln