Müdür Yardımcısı
16 Eylül 2020


md-yrd-mustafa-t-h.jpg
Mustafa Taha HOTAR
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları:
Bağlı bulunduğu müdürün görev alanlarıyla ilgili iş ve işlemler vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve bu müdüre karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre yardımcı olur.